ETS-C s.r.o.
regulované pohony a automatizace

O SPOLEČNOSTI

 

Společnost byla založena v roce 1997 s cílem aplikovat moderní polovodičové měniče v problematice elektrických pohonů. Tato představa se postupně naplňovala a společnost s úspěchem nasazovala polovodičové měniče při řešení stejnosměrných a střídavých pohonů v různých odvětvích průmyslu. Postupem času nabývaly na významu zejména aplikace v cukrovarnickém průmyslu a technice povrchové těžby uhlí. Naprostou převahu v aplikované měničové technice tvoří výrobky Siemens.

Velice brzy po založení společnosti se ukázala potřeba nabídnout společně s moderní technikou elektropohonů také prvky lokální automatizace. Na počátku se jednalo o malé sestavy PLC řešící problematiku úzce vázanou na řešený elektropohon. Postupným vývojem a měnícími se požadavky odběratelů se v našich dodávkách stává automatizační technika rovnocennou vlastní technice pohonů. Námi dodávaná automatizační technika dnes řeší řízení kompletních technologických celků, včetně sběru dat z různých periferních zařízení (snímače, měřící zařízení,...), koordinace pohybů více pohonů, monitorování provozních veličin a jejich vizualizace pomocí operačních panelů.

Díky tomu, že nabízíme vlastní elektroprojekční činnost ( EPLAN ) a dodáváme námi navržené a vyzbrojené elektrorozváděče, můžeme maximální možnou měrou optimalizovat použité komponenty (například s ohledem na možnosti komunikace s řídícím systémem po sériových sběrnicích). Pro řešení automatizačních úloh používáme stejně jako v měničové technice komponenty od společnosti Siemens.


Dlouholetá spolupráce se společností Siemens vedla k udělení osvědčení  Certifikovaný partner divizí Industry Automation and Drive Technologies.

 
ETS-C s.r.o. Certifikovaný partner SIEMENS divize Industry Automation and Drive Technologies